ÉMHE Horgászrend

ÉMHE  ÁLTALÁNOS HORGÁSZREND

Érvényes 2021. 01. 01.-től

 

A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltéréssel:

1.   A Szinva patakon csak mű-csalis horgászat engedélyezett.

 

A Jósva, Szuha, Bán-patak vízterületén az őshonos halak horgászata csak „fogd meg és ereszd el” („catch and release”) módon lehetséges, így időlegesen sem lehet a halakat tárolni és a fogást követően haladéktalanul kíméletesen vissza kell bocsátani a vízbe. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabály szerint az idegenhonos halak köre, melyeket tilos visszaengedni.

 

 

2.  A Gólem és a Debreceni-tavak kivételével mindennemű behordásos etetés tilos! A jelző bójákat a horgászat befejeztével el kell távolítani!

 

 

3.  Az egyesület kezelésében lévő folyóvizeken a csónak használata engedélyezett.  A Debreceni és Gólem tavakon az egyesület weboldalán található térképen jelölt részeken lehetséges a csónak használat, kivéve a november 01. és március 15. közötti időszakot, amikor a szonár használata és a csónak használata is tilos! Az egyesület többi tavain a csónak használata tilos!

 

 

4.  4. A Gólem-tó, Debreceni-tó, Hernád, Bódva és Sajó folyók kíméleti területein a felsorolt időszakokban a horgászat és halászat tilos! A kíméleti területek leírása, koordinátái a Kiméleti területek - Észak-Magyarországi Horgász Egyesület (emhe.hu) weboldalon megtalálható.

5. A Gólem és a Debreceni-tavakon a szigetről történő horgászat tilos!

 

 

6. Felszerelt és halfogásra alkalmas horgászfelszerelést őrizetlenül hagyni és más felügyeletére bízni tilos!

 

 

7. Gyermekhorgászaink csak úszós készséggel (egy bot, egy horog) horgászhatnak, szülői felügyelet mellett! Gyermek felnőttre a felszerelést át nem ruházhatja!

 

 

8. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.

 

 

9. A horgásztáborozás nem járhat a növényzet, a part rongálásával és a víz szennyezésével.

 

 

10. Szemetes horgászhelyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, nem hivatkozhat arra, hogy a szemét már a horgászat megkezdése előtt a horgászhelyen volt. A horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével köteles magával vinni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély helyszíni bevonását eredményezheti.

 

 

11. Az egyesület vizein kifogható és megtartható halmennyiségek felnőtt horgász esetén:

 

„Az amur kifogható legkisebb mérete: 50 cm. A méretkorlátozással védett amur kifogása beleszámít a napi fogható mennyiségbe (2+1 db).

           - nemeshalból 1 nap 3 db (2+1), 1 héten 8 db, 1 év alatt 60 db.

           - egyéb halból fogható napi mennyiség: 5 kg.

 

Ifjúsági horgász esetén:

„Az amur kifogható legkisebb mérete: 50 cm. A méretkorlátozással védett amur kifogása beleszámít a napi fogható mennyiségbe (1+1 db).

    -nemeshalból l nap 2 db (1+1), 1 héten 8 db, 1 év alatt 30 db.

               - egyéb halból fogható napi mennyiség: 5 kg.

 

A gyermek horgászra - kifogható és megtartható halak tekintetében - az országos horgászrend az irányadó.

 

A Hernád és a Sajó folyóban naponta 4 db. paduc fogható.

.

 

12. Az egyesület vizein kifogható és megtartható ponty súlya max. 5 kg/db. lehet. Az ezt meghaladó súlyú halat kifogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni.

 

 

13. Tilalmi időben a tilalom alatt lévő halak nem lehetnek a vízparton a horgász birtokában.

 

E horgászrend alkalmazásában:

 - nemeshal:    ponty, fogassüllő, kősüllő, csuka, harcsa, balin, sebes pisztráng.

 - egyéb hal:   jelen horgászrend szerint nemeshal fogalom alá eső és a 133/2013.(12.29.) VM. rendelet 9.mellékletében szereplő márna, compó és menyhal (melyekből 3-3 db fogható) kivételével minden fogható őshonos hal.

 

 

Vízszennyezés esetén kérjük értesíteni szíveskedjenek az egyesületet a 46/354-500-as telefonszámon!