Horgászvizsga

Tervezett horgászvizsga időpontok:


 

2017. április 13., 27.                                              12.00-16.00 óra

2017. május 11., 25.                                               12.00-16.00 óra

2017. június 8.                                                         12.00-16.00 óra

2017. július 13.                                                        12.00-16.00 óra

2017. augusztus 10.                                                12.00-16.00 óra

2017. szeptember 14.                                             12.00-16.00 óra

2017. október 12.                                                    12.00-16.00 óra

 

A vizsga helyszíne: Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

                                  Miskolc, Széchenyi u. 73.sz.

Vizsgával kapcsolatos tájékoztatás:

- Horgászvizsga díja: 3.500,-Ft, 15. életévet be nem töltött vizsgázó esetén 1.000,-Ft.
- A vizsga díját a vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatás helyszínén kell megfizetni.
- A horgászvizsga két részből áll:
      1. 30 perces 32 db feleletválasztó teszt
       2. Sikeres tesztlap kitöltése esetén, hazánkban előforduló  halfajok képről történő felismerése és jellemzése.
-Horgászvizsgára jelentkezni legkésőbb a soron következő vizsgaalkalmat megelőző 7 naptári nappal lehet a 46/354-500-as telefonszámon.
- Horgászvizsgára minden a jelentkezés napján 12. életévét betöltött cselekvőképes személy jelentkezhet. Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által - a horgászvizsgán történő részvételhez - adott hozzájárulást.
- Vizsgához szükséges személyi igazolvány és lakcímkártya
-Sikeres vizsga esetén a vizsgabizonyítvány átvétele helyben történik.

Horgászvizsgára való felkészülést segítő tankönyv itt elérhető!vizsgakonyv.pdf