ÉMHE Horgászrend

Érvényes: 2023. 01. 01.-től

A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait. A helyi horgászrend az Országos Horgászrend szabályaitól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, ezért a területi jegy megváltása és a halfogási tevékenység megkezdése előtt olvassa el és tanulmányozza át annak tartalmát, mert megsértése hátrányos jogkövetkezményekkel járhat.

 1. I.        A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések
  1. A területi jegy elektronikus úton történő megváltásával a horgász és kisszerszámos halász a Horgászrend szabályait megismerte, tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat és kisszerszámos halászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A fénykép- és/vagy videofelvételeket az ÉMHE köteles zártan kezelni és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni. Az ÉMHE jogosult a kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületeken és azok partjának minősülő területeken bármely szabálysértés vagy bűncselekmény esetén (pl.: szemetelés, orvhalászat, fakivágás, stb.) fénykép vagy videofelvételt készíteni.

 

 1. II.      A horgászat általános szabályai
  1. A Szinva patakon csak műcsalis horgászat engedélyezett.
  2. A Jósva, Szuha, Bán-patak vízterületén az őshonos halak horgászata csak „fogd meg és ereszd el” („catch and release”) módon lehetséges, így időlegesen sem lehet a halakat tárolni és a fogást követően haladéktalanul kíméletesen vissza kell bocsátani a vízbe. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabály szerint az idegenhonos halak köre, melyeket tilos visszaengedni.
  3.  A Gólem és a Debreceni-tavak kivételével mindennemű behordásos etetés tilos! A jelző bójákat a horgászat befejeztével el kell távolítani!
  4. Az etetés helyén használt bójákat a horgász köteles nevével és regisztrációs számával ellátni! A jelölések és feliratok nélküli bóják eltávolításra kerülnek, még akkor is, ha az etetett és jelölt helyen horgásznak.
  5. Az egyesület kezelésében lévő folyóvizeken a csónak használata engedélyezett.  A Debreceni és Gólem tavakon az egyesület weboldalán található térképen a tavak hajózási útvonal térképe megtalálható. A Kavicsbánya tájékoztatása szerint: a hajók útvonalát a horgászoknak el kell kerülniük. Ezen területen nem tartózkodhatnak, illetve bójával nem jelölhetnek etetett helyet. A kotrók és parti kiadók, illetve azok kihorgonyzó köteleinek környezetében nem tartózkodhatnak idegenek. A Debreceni és Gólem tavon a csónak használat engedélyezett kivéve a november 01. és március 15. közötti időszakot, amikor a szonár használata és a csónak használata is tilos! Az egyesület többi tavain a csónak használata tilos.
  6. A Mályi tavon a csónakból való horgászat napkeltétől napnyugtáig engedélyezett a vízen tartózkodás szabályainak betartásával.
  7. A Gólem-tó, Debreceni-tó, Hernád, Bódva és Sajó folyók kíméleti területein a felsorolt időszakokban a horgászat és halászat tilos! A kíméleti területek leírása, koordinátái a Kíméleti területek - Észak-Magyarországi Horgász Egyesület (emhe.hu) weboldalon megtalálható.
  8. A Gólem és a Debreceni-tavakon a szigetről történő horgászat tilos!
  9. Felszerelt és halfogásra alkalmas horgászfelszerelést őrizetlenül hagyni és más felügyeletére bízni tilos!
  10. Gyermekhorgászaink csak úszós készséggel (egy bot, egy horog) horgászhatnak, szülői felügyelet mellett! Gyermek felnőttre a felszerelést át nem ruházhatja!
  11. A horgász köteles magánál tartani 0,5 kg pontossággal mérő digitális halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - annak fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen - tárolni és szállítani. A drót haltartó szák használata tilos!
  12. A horgász egy időben legfeljebb a Hhvtv. által előírt, 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál (pl. 4 db ponty) a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és rögzítette a fogási naplóban.
  13. Csónakhasználat saját felelősségre történik csónakhasználati szabályok kötelező betartásával.

 

 1. III.    A környezetvédelemre és területhasználatra vonatkozó előírások
 2. Szemetes helyen horgászni tilos! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemeteszsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve szemeteszsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetelésnek minősül a horgászzsinór és más horgászkészségből, felszerelésből származó hátrahagyott maradékok, cigarettacsikk, különböző magok héjai, valamint a rágógumi eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék szemétként történő kezelése kötelező.
 3. Szemetes horgászhelyen való horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, szabálysértési eljárást eredményez, illetve a horgászat közben keletkezett szemét hátra hagyása miatt utólagosan is bevonásra kerülhet.
 4. A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 5 méteres körzet) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
 5. A horgász a vízparton alapvető egészségügyi (többek között vizelési és székelési) szükségleteit köteles úgy elvégezni, hogy az adott horgászálláson és környezetében visszamaradt fekália, tisztasági papírok, egyéb hulladéknak minősülő anyagok ne maradjanak hátra.
 6. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos!
 7. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos! Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halászati őr, társadalmi halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.
 8. A halászati őr az 1. – 6. pontban felsorolt, bizonyított esetekben szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

 

 1. IV.    Mennyiségi korlátozások, fogási kvóták
 2. Az egyesület vizein kifogható és megtartható ponty súlya max. 5 kg/db lehet. Az ezt meghaladó súlyú halat kifogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni.
 3. A Hernád és a Sajó folyóban naponta 4 db paduc fogható.
 4. Az egyesület vizein kifogható és megtartható halmennyiségek:

 

 

 

Felnőtt horgász esetén:

Az amur kifogható legkisebb mérete: 50 cm, maximálisan megtartható súlyhatára 8 kg. A méretkorlátozással védett amur kifogása beleszámít a napi fogható mennyiségbe (2+1 db).

- nemeshalból 1 nap 3 db (2+1), 1 héten 8 db, 1 év alatt 60 db, melynek összsúlya nem lehet   több mint 150 kg.

           - egyéb halból fogható napi mennyiség: 5 kg.

Ifjúsági horgász esetén:

Az amur kifogható legkisebb mérete: 50 cm, maximálisan megtartható súlyhatára 8 kg. A méretkorlátozással védett amur kifogása beleszámít a napi fogható mennyiségbe (1+1 db).

-nemeshalból l nap 2 db (1+1), 1 héten 8 db, 1 év alatt 30 db, melynek összsúlya nem lehet több mint 150 kg.

               - egyéb halból fogható napi mennyiség: 5 kg.

A gyermek horgászra - kifogható és megtartható halak tekintetében - az országos horgászrend az irányadó.

Tilalmi időben a tilalom alatt lévő halak nem lehetnek a vízparton a horgász birtokában.

E horgászrend alkalmazásában:

 - nemeshal:    ponty, fogassüllő, kősüllő, csuka, harcsa, balin, sebes pisztráng.

 - egyéb hal:   jelen horgászrend szerint nemeshal fogalom alá eső és a 133/2013.(12.29.) VM. rendelet 9.mellékletében szereplő márna, compó és menyhal (melyekből 3-3 db fogható) kivételével minden fogható őshonos hal.

Szabálytalanságok bejelentése az alábbi elérhetőségeken lehet:

halőrök: 30/308-8417,   30/120-2859, 30/120-2860, 30/117-5860

A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

 

Vízszennyezés esetén kérjük értesíteni szíveskedjenek az egyesületet a 46/354-500-as telefonszámon!