TÁJÉKOZTATÓ

 

TÁJÉKOZTATÓ
a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány
magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán
a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgász okmányok biztosításával
kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (I.)
Hatályos: 2020.11.06-tól

TÁJÉKOZTATÓ
a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány
magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán
a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgász okmányok biztosításával
kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (I.)
Hatályos: 2020.11.06-tól
I. Általános helyzetkép, fogalommeghatározások
1. A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4-től a SARS-CoV-2
koronavírus okozta világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának
szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában.
2. A Kormány 479/2020. (XI.3.) Korm. rendelete 1. §-a alapján 2020. november 5-től éjfél és
reggel 5 óra között kijárási korlátozást rendelt el, így ezen időszakban - a munkavégzésre, élet-
és egészségvédelemre vonatkozó kivételekkel - megtiltotta a lakóhely, tartózkodási hely, vagy
a szálláshely elhagyását, illetve a közterületen történő tartózkodást.
3. A Kormány 479/2020. (XI.3.) Korm. rendelete 3. §-a alapján a sportrendezvényen az 1,5 m-es
védőtávolság a nézők esetében kötelező, illetve a járványügyi készültségi időszak szabályai –
így a maszkviselés szabályai - a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.
4. A Kormány 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelete 1. §-a alapján a 6. életévét be nem töltő kiskorú
kivételével - többek között - tömegközlekedési eszközön, üzletben történő vásárláskor és
munkavégzéskor, vendéglátó üzletben (az ott vásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama
kivételével) az irodák területén, ügyfélfogadási időben az ügyfelek számára nyitva álló
területen és minden olyan egyéb helyiségben, ahol ügyintézés céljából 5 főnél többen
tartózkodnak egyidőben, valamint a sportrendezvények helyszínén (a sportolók, edzők és
kísérők kivételével) mindenki köteles olyan maszkot viselni, amely az orrot és a szájat
folyamatosan elfedi.
5. A Kormány 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelete 4. §-a alapján oktatási intézménybe a külön
meghatározott személyeken kívül más nem léphet be, így ott rendezvény nem tartható.
6. A Kormány 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelete 7. §-a alapján vendéglátó üzletben 23.00 után
06.00 óráig - az ott foglalkoztatottak kivételével - tilos tartózkodni.
7. Rendezvénynek minősül a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász
küldöttgyűlés, továbbá a horgász kiállítás és közönségtalálkozó.
8. Sportrendezvénynek minősül a horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által
szervezett horgászverseny.
9. A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb
létesítmények, ha a közösségi funkcióik mellett kereskedelmi jelleggel, működési engedély
vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek.
10. A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek.
11. Szálláshelynek minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a szálláshely-
szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló épületrész vagy terület,
valamint bérbeadás keretében hasznosított nyaralóhajó.
12. Horgász szálláshely a hivatalos helyfoglalással 2020. november 4. előtt lefoglalt, díjfizetés
ellenében használt terület, valamint horgász lakóhajó.
13. Horgászhelynek minősül a horgász szálláshelyen a szálláshely, sátorozás esetén a sátor vagy a
lakókocsi és a vízpart közötti terület, ha ez a távolság a 10 métert nem haladja meg.
14. A 4. pont alkalmazása szempontjából a sportrendezvényen nem minősül nézőnek a
versenyzőnként delegálható 1 hivatalos segítő, a verseny- és szektorbíró, valamint a szükséges

Page 2
2
MOHOSZK OHSZK
Tájékoztató I.
technikai személyzet. A zárt körülmények biztosítása, annak ellenőrzése a versenyszervező
szervezet (MOHOSZ, területi tagszövetség, horgászegyesület) vagy személy (hivatalos
versenyszervező) kötelessége és felelőssége.
15. Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ hatályos, 2020. október 1-jei lezárási állapotú
országos rendezvény- és versenynaptárában (versenynaptár) szereplő valamennyi esemény.
II. Éjszakai horgászatra vonatkozó rendelkezések
16. A 13. pont szerinti - közterületnek nem minősülő - horgászhellyel rendelkező 11-12. pont
szerinti szálláshelyen, valamint lakóhelyen, tartózkodási helyen történő éjszakai horgászat a 2.
pont szerinti kijárási korlátozás időszaka alatt visszavonásig engedélyezett.
17. A 16. ponttól eltérő helyeken, valamint a 12. pont szerinti határnap után kezdeményezett
horgászati célú helyfoglalások, horgászatok esetében a 2. pont szerinti kijárási korlátozás
időszaka alatt az éjszakai horgászat általánosan nem engedélyezett.
III. Kiemelt rendezvények
18. Kiemelt rendezvény megrendezésére a 2020. évben már nem kerül sor.
IV. Világ- és Európa Bajnokságok
19. Világ- és Európa Bajnokságok megrendezésére a 2020. évben már nem kerül sor.
V. Országos bajnokságok
20. Országos Bajnokságok megrendezésére a 2020. évben már nem kerül sor.
VI. Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek
21. A MOHOSZ versenynaptárában szereplő, már meghirdetett horgászversenyek, mint
sportrendezvények a jelen eljárásrendi tájékoztató előírási keretei között általánosan
megtarthatók azzal, hogy a 3-4. pont szerinti óvintézkedések biztosítása és a végrehajtás
helyszíni ellenőrzése a 14. pont szerinti versenyszervező feladata és felelőssége, továbbá a
MOHOSZ által biztosított „Egységes egészségügyi kockázati és felelősségvállalási nyilatkozat
IIb2.” kitöltése és az előírt versenyszabályozási elemek betartása kötelező.
22. Előírt versenyszabályozási elemek:
a) biztosítandó a többszörös fizikai érintést elkerülő sorsolási technika alkalmazása,
b) legalább 10 méteres védőtávolság biztosítása a versenyzők, illetve 20 méteres
védőtávolság biztosítása a párosok, csapatok között,
c) az eredményhirdetéseknél az aktuális járványügyi szabályozási helyzetnek megfelelő,
lehető legkisebb szociális érintkezés biztosítása,
d) hivatkozás az aktuális eljárásrendi tájékoztató kötelező alkalmazására,
e) a versenyszervező fenntartja a jogot a testhőmérséklet mérésére, lázas állapot esetén a
verseny színhelyére történő beléptetés megtagadására.
23. A MOHOSZ rögzíti, hogy a 2020. évben már nem ad ki meghívólevelet külföldi sportoló részére
és nem támogatja a magyar csapatok külföldön történő versenyzését
24. Meg nem hirdetett (új) horgászverseny meghirdetését és lebonyolítását a MOHOSZ a 2020.
évben nem támogatja és nem engedélyezi.
VII. Horgászszervezeti közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzárók
25. 10 főt meghaladó tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések,
értekezletek, évzáró rendezvények megrendezését a MOHOSZ visszavonásig nem támogatja,
alternatívaként javasolja a videokonferencia megszervezését.
26. A horgászszövetségi rendezvények tárgyában a MOHOSZ külön tájékoztatja az érintetteket.
VIII. Központi ügyintézés
27. A MOHOSZ OHSZK főigazgatója „az új típusú koronavírus második hulláma okozta járványügyi
ideje alatt a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató
Központ működésének egyes szabályairól, valamint a végrehajtás érdekében elrendelt
rendkívüli munkajogi intézkedésekről (III.)” szóló 4/2020. (11.02.) ügyviteli szabályzatával a
központ és a kirendeltség tekintetében rendkívüli munkarendet vezetett be, de ezen

Page 3
3
MOHOSZK OHSZK
Tájékoztató I.
munkarend - személyes ügyintézői jelenlét és folyamatos telefonos elérhetőség mellett -
továbbra is biztosítja a MOHOSZ OHSZK működőképességének megőrzését, egyben
munkatársai egészségének fokozott védelmét az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálása
mellett.
28. A 27. pont szerinti ügyviteli szabályzat alapján a személyes ügyintézés biztosított.
IX. Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi és értékesítési ponti, HORINFO és Horgászjegy Kft.
ügyfélszolgálati ügyintézés; eltérő munkáltatói rendelkezések lehetősége
29. Valamennyi, a járványügyi előírások és korlátozások betartásával működő ügyintézési és
értékesítési pont esetében a maszkviselés az ügyfelek és az ügyintézők esetében egyaránt
kötelező, továbbá MOHOSZ OHSZK javasolja, hogy
a) egy légtérben az ügyintézők számát meghaladó számú ügyfél ne tartózkodjon,
b) az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre helyezkedjenek el,
c) ha ez megoldható, a várakozásra a b) pont szerinti védőtávolság alkalmazásával a
szabadban kerüljön sor,
d) kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,
e) kerüljék a készpénzforgalmat, támogassák a bankkártyával történő fizetést,
f) a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség nyíljon az időpont-egyeztetésre,
g) gondoskodjanak az ügyfelek és a dolgozók személyi biztonságának növeléséről
(fertőtlenítő kézmosás, eldobható kéztörlők)
h) a bejárati kilincsek, feljáró korlátok legalább naponta kétszer fertőtlenítésre kerüljenek,
i) a rendszeres szellőztetés biztosított legyen,
j) a szociális helyiségek fertőtlenítését rendszeresen végezzék el klór tartalmú
fertőtlenítőszerrel.
30. A 27-29. pont szerinti szabályozások figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK felkéri a
munkáltatói feladatkörrel rendelkező horgászszervezeteket, hogy a rendkívüli
munkarendjükre vonatkozó szabályokat a helyben szokásos módon tegyék közzé és azokat
folyamatosan aktualizálják.
31. A HORINFO és a Horgászjegy Kft. központi, telefonos ügyfélszolgálata változatlan ügyintézési
időben rendelkezésre áll, ugyanakkor a megnövekedett forgalom okán a telefonvonalak
terhelése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat. Kérjük, hogy amennyiben az ügy
sürgőssége megengedi, akkor alternatív megoldásként az ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu
címre küldött mail formájában érdeklődjenek, s ez esetben a válasz 2 munkanapon belül
minden esetben megküldésre kerül.
X. Haltelepítések
32. A haltelepítések az előírt bejelentési és halegészségügyi rendelkezések betartása mellett
jelenleg elvégezhetők azzal, hogy a szervezett megtekintés nem támogatott. Nem minősül
szervezett megtekintésnek a haltelepítésekhez kirendelt fogadók és kísérők, ellenőrök,
horgászszervezeti vezetők jelenléte.
33. A haltelepítések során a halszállítással kapcsolatban a NÉBIH és az egyéb hatóságok élőállat
szállítmánnyal, belföldi áruszállítással kapcsolatos rendelkezéseit és tájékoztatóit kell
alkalmazni azzal, hogy a személyes érintkezés kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások
betartása mellett lehetséges.
XI. Általános tájékoztatás
34. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a
hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is
tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő az idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének
csökkentési lehetőségeiről, továbbá tartsák be az aktuális veszélyhelyzeti, védelmi,
járványügyi rendelkezéseket.
35. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
a) tömegközlekedés használata esetén maszkot viseljenek,
b) személygépkocsiban lehetőleg az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,

Page 4
4
MOHOSZK OHSZK
Tájékoztató I.
c) a vízparton a területi jegyek kiváltása során kerüljék a tömeges sorban állást, amennyiben
ez elkerülhetetlen, tartsanak egymástól legalább 2 méter távolságot, a horgászhelyek
tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők pedig az 3 méteres távolságot minden
irányban tartsák egymástól,
d) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit,
e) ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok,
azokat használat előtt és után is egyénileg fertőtlenítsék,
f) fokozottan ügyeljenek rá, hogy szemetet (pl. élelmiszer csomagolóanyagokat, használt
zsebkendőket, papírtörlőket) ne hagyjanak maguk után, azokat gyűjtsék össze és tegyék a
(lehetőleg egy zacskóba csomagolva) a legközelebbi hulladékgyűjtőbe.
36. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
a) az aktuális védelmi, járványügyi jogszabályi rendelkezések megszegőit a rendőrhatóság
felé feljelenteni köteles,
b) a jogszabályi és horgászszervezeti járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása
esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.
XII. Záró rendelkezések
37. Jelen tájékoztató I. 2020.11.06-tól a visszavonásáig hatályos, egyidejűleg a kiadásával hatályát
veszti az új típusú koronavírus okán elrendelt őszi járványügyi készültségi időszak horgászsport
eseményeiről szóló, 2020. október 1-jei keltezésű (V.) MOHOSZ közlemény.
38. A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül
helyezéséről a weblapján és Facebook elérhetőségén keresztül, valamint körlevél keretében is
haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket, illetve a HORINFO rendszeren keresztül a
regisztrált, egyéni e-mail címmel rendelkező horgászokat.
39. A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy az aktuális lapzárta időpontjában érvényes tájékoztató és a
versenynaptár a Magyar Horgászban, mint a MOHOSZ hivatalos lapjában az 1. pont szerinti
veszélyhelyzet időszakában minden lapszámban teljes terjedelmében közlésre kerüljön.
40. A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében az Igazgatási és
Szervezési Osztály vezetőjét a titkarsag@mohosz.hu címen lehet elérni, s a válaszadásra a
küldő mail címre 2 munkanapon belül sor kerül.
Kérjük és megköszönjük szíves együttműködésüket! Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Jó egészséget kívánva
vissza