Hírek

Versenykiírás

A „Hagyományos Horgászverseny„

verseny kiírása 2024. május 25.

tovább

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

Egyesületünk irodájának ünnepi
nyitvatartása:

tovább

Haltelepítés 2023

Tisztelt Horgásztársak!

tovább
További bejegyzések

Az egyesületről

Üdvözöljük az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület honlapján!

Az Északmagyarországi Horgász Egyesület, közismert, rövidített nevén ÉMHE, tulajdonképpen 1955 év március 9. napján alakult. Annak eredményeként, hogy az 1938 év január hó 29. napján megalakult, Borsod- Miskolci Sporthorgász Egyesület, akinek megalakulását a Belügyminiszter 1940 évi december hó 19. napjával 139.839/1940/VII-a szám alatt hagyta jóvá, összeolvadt a miskolci székhelyű DVTK Sporthorgász Szakosztályával és a 28/1 Állami Építőipari Vállalat Sporthorgász Egyesülettel. E fenti napon megtartott együttes közgyűlésen azt követően, amikor a nevezetes „Bunkó”-ban megtartott együttes közgyűlésen, a Földművelésügyi Minisztérium képviseletében kiküldött dr. Szalay Mihály főosztályvezető, a Magyar országos Horgász Szövetség vezetése, Kolosszeus József és Berényi János leghatározottabb tiltakozása és ellenzése ellenére, a közgyülésen látotak és tapasztaltak eredményeként jóváhagyta az egyesületek egybeolvadását.

Gyakorlatilag tehát névváltoztatással, tulajdonképpen az egyesület jogilag 1938 évi január hó 29. napjától működik.

Az egyesület tulajdonképpeni megalapítója Veres Ernő miskolci elektrotechnikus volt, aki az egyesületet dr. Potoczky Dezső kórházi főorvos, földbirtokossal együtt hozta létre. Nem hiteles, de pontosnak elfogadható ismereteink szerint 19 fő taggal alakultak.

Dr. Potoczky Dezső főorvos Berzék község közigazgatási határában rendelkezett jelentős mértékű földbirtokkal, s ő kezdeményezte a létrehozását a Hernádvizi és Sajóvizi Halászati Társulatnak, amelynek ebben az időben igazgatója volt. Ennek az időszaknak az érdekessége, hogy a hal gyakorlatilag „uratlan” jószág volt, az foghatta, akinek a vizében élt. A fogásra azok az ingatlantulajdonosok, akik olyan földterülettel rendelkeztek, amelyik határos volt akár a Hernád folyóval, akár a Sajóval, jogosultak voltak, s mint jogosultak hasznosíthatták, bérbe adhatták a halfogás jogát, a saját területükkel határos folyó halászatára, horgászatára. Ezt a jogot saját személyben szinte lehetetlen volt gyakorolni, a határviták miatt, s ezen csak úgy lehetett segíteni, ha egy társulatot hoznak létre, a hasznosításra. Ezt a társulatot szervezte dr. Potoczky Dezső, ezért választották őt igazgatójukká, akinek az volt az álláspontja, hogy a bérletet nem egyeseknek, nem magánszemélyeknek biztosította, hanem egyesületekbe tömörült horgászoknak. Az egyesületektől kapott kedvezőbb ellenértéket, s az egyesületek voltak a biztos fizetők, s ezért élvezhették ezt az előnyt

A társulatok szakaszokra osztották a vízfolyásokat, s szakaszonként adták bérbe, így mindkét folyón gyakorlatilag más egyesület is szerezhetett bérletet, hisz a 19 fős egyesület tagjai a teljes folyómedret anyagilag nem tudták bérelni. Ezt a használati módot célozta meg a volt Miskolci Sporthorgász Egyesület akkor, amikor tömörülésre hívta fel a társegyesületeket, s a társulás, a fúzió adta, biztosította azt a lehetőséget, hogy a megalakulásig külön-külön horgászott vízterület teljes mértékben a megnövekedett saját tagok számára horgászhatóvá vált.

Ez óriási erő volt, s a többségben működő egyesület taglétszáma szinte napról-napra nőtt, növekedett, olyannyira, hogy a jelenben most már, mint ÉMHE taglétszáma meghaladja a 8 ezres taglétszámot.

A jelenben kezelésben vannak a miskolckörnyéki nagy bányatavak, a Mályi tó, Debreceni tó, Gólem tó (Összeköttetésben az István I. és II-es tóval, illetve a Tsz. tóval), a Hernád,Bódva folyó teljes hossza,Sajó folyó szinte teljes hosszban, valamint a Kazincbarcika és Sajószentpéter közigazgatási határában található kisebb tavak, melyek közül számos tó már az egyesület saját tulajdonát képezi.

Az egyesület jelenlegi elnöke közel két évtizede már: dr. Faragó Péter .


Tisztségviselők: Elnökségi tagok:
Dr.Faragó Péter elnök Takács Ferenc Miskolci csv.
Béres Gábor István titkár Harangozó Gábor Kazincbarcikai csv.    sv.
Fiszter Ferenc alelnök Halász Zoltán Sajószentpéteri csv.
Kavalecz János Encsi csv.
Spander Péter Ózdi csv.

Molnár Sándor Felügyelő B. elnök

Lutián Imre Fegyelmi B. elnök

Köszönjük horgászaink
személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlását!
2022. évben befolyt összeg: 152.115,- Ft
Adószám:19918819-1-05
Bsz.:54300118-10006588
Kérjük jövőre is tiszteljenek meg minket felajánlásukkal!